Skiss på en statlig folkbildningssatsning

Skissartade önskelista kring hur staten kan göra en nationell folkbildningssatsning i samband med Ukrainakriget: Att Folkbildningsrådet höjer gränsen från 5% till 10% för hur många deltagarveckor på folkhögskola som får användas för personer utan svenskt personnummer,...

Statsbidraget till folkbildningen och målgruppen

Fråga:Kan folkbildningen arbeta med målgruppen inom ramen för statsbidraget? Svar:Ja, vad gäller för studieförbunden: ”Deltagare som är folkbokförda, eller har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige kan rapporteras som underlag för statsbidrag. Detta gäller...

Nu börjar vi

Idag sätter vi igång initiativet Ukraina lever. I tre år har vi arbetat med att bygga upp Myllret som en ny plattform för att utveckla folkbildningen och involvera människor i att skapa lösningar för att nå de globala målen. Vi har tagit fram en infrastruktur för...