ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

I projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina samverkar fem folkhögskolor i sydvästra Skåne och två studieförbund i Skåne och Blekinge för att ge 200 flyktingar från kriget i Ukraina det bästa folkbildningen har att erbjuda för att de alla ska hitta sin väg till arbete...

Nya samarbetspartners

Det rör på sig! Mindpark, ett co-working space med lokaler i Malmö, Lund och Helsiingborg, bidrar med projektlokaler. SheMusic – med som drivs av Gudrun Hauksdottir med stor expertis inom kultur- mediaproduktion – utformar ett upplägg baserat på idén...

Skiss på en statlig folkbildningssatsning

Skissartade önskelista kring hur staten kan göra en nationell folkbildningssatsning i samband med Ukrainakriget: Att Folkbildningsrådet höjer gränsen från 5% till 10% för hur många deltagarveckor på folkhögskola som får användas för personer utan svenskt personnummer,...