Skissartade önskelista kring hur staten kan göra en nationell folkbildningssatsning i samband med Ukrainakriget:

  • Att Folkbildningsrådet höjer gränsen från 5% till 10% för hur många deltagarveckor på folkhögskola som får användas för personer utan svenskt personnummer, och får resurser för att öka folkhögskolornas deltagarveckor samt ge en kompletterande finansiering av målgruppens deltagarveckor, då målgruppen inte ger rätt till regionbidrag.
  • Att Länsstyrelserna tilldelas särskilda TIA-medel att dela ut till folkhögskolor för att kompensera för det uteblivna regionbidraget då nyanlända studerar vid på folkhögskolornas allmänna och särskilda långkurser.
  • Att Allmänna Arvsfonden skapar ett snabbspår för projekt riktade mot Arvsfondens målgrupper, som stärker civilsamhället i Ukraina, Belarus och Ryssland genom aktiviteter i Sverige.
  • Att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) får särskilda medel att fördela för folkbildningsprojekt som stärker den svenska krisberedskapen genom att utbilda ledare och/eller involverar människor brett.
  • Att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilssamhällesfrågor) får särskilda medel att fördela för lokala, regionala och nationella samverkansinsatser för att hjälpa människor på flykt att stärka sitt civilsamhälle i samarbete med det svenska civilsamhället.
  • Att SI (Svenska Institutet) får särskilda medel att fördela till internationella projekt som stärker utbytet mellan civilsamhället i Ukraina och Ryssland. Allt från snabba insatser till större, långsiktiga projekt.
  • Att myndigheter uppmanas översätta material (informationsbroschyrer, handböcker, kurser etc) som riktar sig till civilsamhället till ukrainska, ryska och engelska, om detta inte redan finns.