För projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina som finansieras av Europeiska Socialfonden önskar Fridhems folkhögskola få in offertförslag med pris för textöversättning från svenska eller engelska till ukrainska.

Texterna är av informativ karaktär för publicering på webb och i social medier. Uppdraget är på behovsbasis och kommer att omfatta minst 20 och som mest 60 texter, i snitt ca 200 ord per text. Merparten av originaltexterna kommer att vara på svenska men kan även vara på engelska.

Uppdraget börjar omgående och pågår fram till 31 aug 2023. Vi önskar pris som gäller hela perioden. 

Offerten skall visa att era tjänster är på professionell nivå och den skall ange vilka villkor ni erbjuder – bland annat hur bokning görs, hur debiteringen räknas, vilken framförhållning ni kräver från oss som beställare, betalningsvillkor och att ni erbjuder era anställda goda arbetsrättsliga villkor. Offertställaren skall intyga att den har F-skattesedel eller kan leverera via ett faktureringsföretag med F-skatt.

Vi behöver er offert senast 24 oktober 2022 kl 12:00.

Beslut om leverantör fattas samma dag.

Offerter mailas till albin@myllret.se

Prisförslaget skall vara inklusive moms.

Publiceringsdatum: 20 oktober 2022

NUTS-kod: SE224 (Skåne, Sverige)

CPV-kod: 79530000-8 (Översättartjänster)

Anbudet är bindande fram t om 28 okt 2022.

Uppskattat värde av uppdraget: Mellan 4 000 och 20 000 kr exkl moms.

Om ni har frågor så kontakta Albin Elvstrand, projektledare för Care: Myllret Skåne-Ukraina via e-post: albin@myllret.se

Projektägare och beställare av tjänsterna:

Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Malmö
Organisationsnummer 844000-2411

Fridhems folkhögskola bedriver folkbildningsverksamhet i Skåne. Uppdraget sker inom ramen för projektet “Care: Myllret Skåne-Ukraina” som finansieras av Europeiska Socialfonden, och har som syfte att göra insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga.