Livslångt lärande för ett gott och hållbart arbetsliv

Care Myllret logotype

Build your life in Sweden
together with us!

Care Myllret пропонує БЕЗКОШТОВНІ ПОВНОЦІННІ навчальні та орієнтаційні програми для дорослих українців, які проживають у Сконе на яких поширюється Директива про тимчасовий захист.

Logotyper för: Fridhems folkhögskola Myllret Studiefrämjandet Skåne-Blekinge Sensus Skåne-Blekinge Albins folkhögskola Malmö folkhögskola S:ta Maria folkhögskol Skurups folkhögskola FN-Förbundet Malmö / Support for Ukraine Hållbar Utveckling Skåne

Ett nätverk

Myllret är ett nätverk för nördar, eldsjälar och pionärer som hjälper varandra att lösa problem och hitta nya vägar framåt. Våra erbjudanden och projekt kretsar kring hållbar utveckling, personlig utveckling, folkbildning, kompetensutveckling, social innovation, community, digitalisering, entreprenörskap och kultur.

Ett myller

Myllret består av ett antal arenor för samarbete.

I Kv. Myllret utvecklar vi fysiska miljöer – lokala bazaarer av små verksamheter. I Folkinkubatorn tar vi fram startpaket för människor som vill bygga ekonomiskt hållbar verksamhet.

I Radio Myllret använder vi digitala medier som forum för lärande, research, analys, idéutveckling, kontaktskapande och community-utveckling.

I Myllrande Möten skapar vi möten för samarbete och lärande, och drar lärdomar av det som då uppstår, för att kunna sprida kunskaper, metoder, verktyg och idéer vidare till nya och bättre möten.

I Diod utvecklar vi digitala verktyg för livslångt lärande och myllrande samarbeten.

Just nu

ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

I projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina samverkar fem folkhögskolor i sydvästra Skåne och två studieförbund i Skåne och Blekinge för att ge 200 flyktingar från kriget i Ukraina det bästa folkbildningen har att erbjuda för att de alla ska hitta sin väg till arbete...

Aktuellt

Allt är möjligt

 

Vill du och din arbetsplats inspireras av spännande projekt och samarbeten? Kontakta oss för att boka föreläsningar eller workshops kring vårt målgruppsnära arbete och hur vi ser på deltagardriven innovation.

Hejsan, my z ukrainy

This is a podcast about how we can create opportunities for newcomers from Ukraine in Sweden within the sphere of culture, art and creativity. Here Ukrainan and Swedish creatives will discuss problems, share ideas and find instant ways for newcomers in Sweden to do their thing. Whatever ideas we come up with in the podcast we have networks and people who can start making it happen.

Listen here!

Myllret är en samverkansplattform och ett nätverk som startades av Skånes folkhögskolor i samverkan, Skånes studieförbund i samverkan (SISAM) och Region Skåne 2017, som del av arbetet med överenskommelsen mellan regionen och folkbildningen i Skåne. Idag huseras och finansieras Myllret av Fridhems folkhögskola. Syftet med verksamheten är att skapa bättre förutsättningar för folkbildningen genom samverkan och gemensam problemlösning.