Fråga:
Kan folkbildningen arbeta med målgruppen inom ramen för statsbidraget?

Svar:
Ja, vad gäller för studieförbunden:

”Deltagare som är folkbokförda, eller har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige kan rapporteras som underlag för statsbidrag. Detta gäller även deltagare som är medborgare i EU- eller Eftaländer.”

Källa: Statsbidrag till folkhögskolor 2022 – villkor och fördelning, punkt 4.4

Och vad gäller folkhögskolorna:

Ja. Deltagare utan svenskt personnummer kan dock sammanlagt utgöra högst 5% av deltagarveckorna.

Källa: Folkbildningsrådets Kompletterande information rörande deltagare i folkhögskolekurser

Observera att detta endast gäller statsbidraget. Regionbidraget omfattas inte av målgruppen – i alla fall inte i Skåne. Det innebär att vi behöver kompletterande finansiering för att kompensera för detta.

Ukrainska medborgare och personer med skyddsstatus i Ukraina, som har lämnat landet efter den ryska invasionen, kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Man ansöker om detta hos Migrationsverket. Sedan kan man ansöka om samordningsnummer hos Skatteverket vilket behövs t ex för att folkhögskolan ska kunna registrera deltagarveckor.