Huvudsida

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkomna till Myllret, en mötesplats som syftar till att stärka och utveckla folkbildningen i Sverige genom bred samverkan.

Myllret drivs idag av den ideella föreningen Fridhems folkhögskola, med målsättningen att bli en fristående stiftelse så snart det är möjligt.

Denna wiki är Myllrets digitala samarbetsplattform.

Myllrets initiativ

Myllret är på gång med att starta upp ett stort antal samverkansprocesser kring idéer som vuxit fram i projektet Den autodidakta generationens akademi. Här samlar vi beskrivningar av dessa initiativ. Du kan ta del av en samlad, pedagogisk presentation av de flesta av dessa idéer i webbinariet Autodidakternas vision för framtidens folkhögskola på Sveriges folkhögskolors webbsajt.

Utbildningskoncept

I syfte att utveckla folkbildningen som aktör inom kompetensförsörjning, arbetar Myllret med följande initiativ:

  • ALFA (arbetslivsförberedande kurser)
  • FIKA (folkbildningsinspirerad kompetenssutveckling i arbetslivet)
  • Kollegium (ett utbud av kortare kurser som tränar breda och dynamiska färdigheter som efterfrågas i arbetslivet)
  • K7 (kursupplägg där deltagare arbetar på djupa och breda metafärdigheter i täta grupper)
  • Yrkesprofilerande kurser (yrkesinriktade utbildningar som kretsar kring metafärdigheter, för deltagargrupper som omfattar en mångfald av förkunskaper)

Språngbrädor

I syfte att utveckla folkbildningen som språngbräda till studier, arbete eller entreprenörskap, arbetar Myllret med följande initiativ:

  • Orienteringslabb (miljö för kunskapsinventering och vägledning)
  • Matchningslabb (mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare, civilsamhälle och folkbildningsaktörer)
  • Folkinkubatorn (utbildning och stöd till personer som vill starta mikroföretag)

Forum

I syfte att främja omvärldsbevakning, kunskapsutbyte och innovation inom folkbildningen, arbetar Myllret med följande initiativ:

Kommunikation

I syfte att stärka folkbildningens varumärke och position i samhället, arbetar Myllret med följande initiativ:

Infrastruktur

I syfte att förbättra folkbildningens förutsättningar för att samverka och utvecklas gemensamt, arbetar Myllret med följande initiativ:

Tidigare projekt

Återkommande idéer och begrepp

Det finns ett antal idéer och begrepp som vi återkommer till i vår olika processer.

Folkbildning

Omvärldsanalys

Metodik

Organisaton