Yrkesprofilerande kurs

Yrkesprofilering  är ett kursupplägg där deltagare med autodidakta kunskaper får utveckla dessa till en yrkesprofil.

Yrkesprofilerande kurs är ett utbildningskoncept där deltagarna får stöd att inventera sin medhavda/självlärda/informella kunskap, för att sedan vidareutveckla denna kunskap till yrkesfärdigheter som passar breda yrkesroller och smala yrkesnischer. 

Yrkesprofilerande kurser möter de mindre kända behoven på arbetsmarknaden – de behov som träder fram när man inte gör enkäter om bristyrken utan börjar samtala om bristfärdigheter och hur det digitala samhället har förändrat arbetslivet.

Yrkesprofilerande kurser samlar människor som – genom att höra till den digitala, självlärande generationen – är autodidakter inom vissa områden. De får inventera sina färdigheter och utveckla dem till en yrkesprofil som efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom att inventera arbetsgivares färdighetsbehov tillsammans kan vi hitta luckor som folkbildningen kan fylla till glädje för såväl deltagarna som arbetsgivarna och samhället i stort.

 

Person som pratar med coach
YP. Yrkesprofilerande kurser där du får utveckla det du lärt dig på egen hand.