ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

I projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina samverkar fem folkhögskolor i sydvästra Skåne och två studieförbund i Skåne och Blekinge för att ge 200 flyktingar från kriget i Ukraina det bästa folkbildningen har att erbjuda för att de alla ska hitta sin väg till arbete...

Nya samarbetspartners

Det rör på sig! Mindpark, ett co-working space med lokaler i Malmö, Lund och Helsiingborg, bidrar med projektlokaler. SheMusic – med som drivs av Gudrun Hauksdottir med stor expertis inom kultur- mediaproduktion – utformar ett upplägg baserat på idén...

Skiss på en statlig folkbildningssatsning

Skissartade önskelista kring hur staten kan göra en nationell folkbildningssatsning i samband med Ukrainakriget: Att Folkbildningsrådet höjer gränsen från 5% till 10% för hur många deltagarveckor på folkhögskola som får användas för personer utan svenskt personnummer,...

Statsbidraget till folkbildningen och målgruppen

Fråga:Kan folkbildningen arbeta med målgruppen inom ramen för statsbidraget? Svar:Ja, vad gäller för studieförbunden: ”Deltagare som är folkbokförda, eller har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige kan rapporteras som underlag för statsbidrag. Detta gäller...

Sensus Blekinge-Skåne och SheMusic är med

Sensus Blekinge-Skåne och SheMusic har anslutit sig till projektet! Vi har fått kontakt med ett av de nätverk som hjälper till med flyktingmottagandet i Malmö, för att inleda dialog kring idén med ukrainska communityn. Vi är i dialog med TIA-samordnare för att...

Nu börjar vi

Idag sätter vi igång initiativet Ukraina lever. I tre år har vi arbetat med att bygga upp Myllret som en ny plattform för att utveckla folkbildningen och involvera människor i att skapa lösningar för att nå de globala målen. Vi har tagit fram en infrastruktur för...