Sensus Blekinge-Skåne och SheMusic har anslutit sig till projektet!

Vi har fått kontakt med ett av de nätverk som hjälper till med flyktingmottagandet i Malmö, för att inleda dialog kring idén med ukrainska communityn.

Vi är i dialog med TIA-samordnare för att undersöka om Samhällsagenterna kan köras som TIA (Tidiga insatser för asylsökande).