Från idé till projekt

-Vi hjälper er förverkliga era idéer

Med många års erfarenhet av att skapa projekt med deltagarfokus inom folkbildningen så erbjuder vi handledning, anpassade kurser och workshops för er verksamhet. 

Kanske har ni redan en idé som ni vill söka pengar för, eller så behöver ni utröna vad i er nuvarande verksamhet som skulle kunna utvecklas med och i projektform. Här kan vi hjälpa er.

Inom Myllret finns kunskaper inom projektutveckling, idégenerering och facilitering och hjälper er gärna i processen.

Vad vi kan göra

  • Anordna idégenererings-workshops där vi tittar på vad ni kan, vad ni vill och vad ert mål är.
  • Hjälpa er att ta reda på hur ni kan finansiera erat projekt, anpassat efter er idé och era styrkor.
  • Stötta er i att ta fram grundmaterial till ansökningar för finansiering.

Vi kan komma till er, ses digitalt och eller varför inte ses i annan miljö för att främja kreativiteten! Det är upp till er och era behov.

 

Intresserad av att höra mer?

11 + 5 =

Albin Elvstrand och Lovisa M Appelkvist har arbetat med projektverksamhet i många år, med fokus på folkbildning och deltagardrivna processer. 

Albin har en bakgrund som kulturproducent och Lovisa är interaktionsdesigner. Båda har lång gedigen erfarenhet inom projektvärlden och har tagit fram otaliga projekt hos Fridhems folkhögskola men även innan dess, nu senast Den Autodidakta Generationens Akademi.
De är vana workshopledare och uppskattade presentatörer och facilitatorer.