Coachande förhållning-sätt för handläggare

 – Verktyg inom samtal och bemötande som rustar er för folkbildningens framtid

Kursen riktar sig till

Handläggare (eller motsvarande yrkestitel) på studieförbund. Passar även andra som möter deltagare och vill stötta och stärka deras kreativitet och lärande.

Kursbeskrivning

Som handläggare på ett studieförbund är en del av ditt uppdrag att locka fram och stödja kreativitet och handlingskraft hos deltagarna och att hjälpa dem att genomföra sina idéer. 

De sätt som folkbildningen stöttar kulturutövare och andra håller på att förändras, det blir allt mer upp till deltagarna att formulera sin plan och sina behov med stöd av studieförbundets representant. Detta ställer högre krav när det gäller samtal och bemötande. Det behövs ett processinriktat och coachande förhållningssätt – och konkreta samtalsverktyg som fungerar.

I den här kursen får du förståelse för vad ett coachande förhållningssätt kan vara och exempel på coachande verktyg. Handläggare är inte coacher, men kan ha stor nytta av metoder från coachingen i sitt möte med deltagare.

 

Intresserad av denna kurs?

13 + 10 =

Kursen ger också utrymme att reflektera över din roll som handläggare. Dessutom får du konkret träning i coachande förhållningssätt och samtalsmetodik!

Kursinnehåll

  • Vad är coaching och vad är ett coachande förhållningssätt? Och hur kan vi använda det som handläggare, utan att gå steget till att bli coacher?
  • Hur kan vi som handläggare stötta deltagarna? Hur kan vi hjälpa dem att sätta ord på sitt lärande och formulera sina mål, utan att ta över för mycket eller hämma deras kreativitet och lust?
  • Hur bemöter vi deltagarnas frågor? Hur förklarar vi den förändring som folkbildningen är inne i samtidigt som vi visar förståelse för deltagarnas perspektiv?
  • Verktyg inom samtalsmetodik och coaching. Konkret träning, tips och verktyg som kan användas omedelbart.

Upplägg

Vi föreslår ett upplägg på 3 tillfällen à 3 timmar inkl 30 min fikapaus per gång, med 1-3 veckors mellanrum. Kursens tre pass kan också planeras in direkt efter varandra, så att det blir en samlad 1,5-dagars kurs.

Vi kan också ge kursen på distans via video, om detta passar era förutsättningar bättre.
Om ni köper in kursen till en grupp medarbetare på samma arbetsplats så är det en fördel om även representanter för ledningen deltar. Dels ger det ledningen viktiga insikter om frågor och tankar som finns hos medarbetarna kring bemötande och samtal – och dels kan ledningen svara på frågor och påminna om policys och förhållningssätt inom den egna organisationen, om det blir aktuellt.

Mitt namn är Lisa Moraeus och jag är föreläsare, coach och workshopledare inom bland annat grupputveckling, ledarskap, motivation och engagemang, kommunikation och samtalsmetodik.

Jag har lång erfarenhet av att leda utbildningar och workshops inom ledarskap och engagemang med inriktning på ideell sektor. Jag har också gedigen erfarenhet från eget ideellt ledarskap samt är certifierad coach. 

Jag har utbildat personal inom de flesta av studieförbunden. Jag har också utbildat i ideellt engagemang och ledarskap på uppdrag av studieförbunden och har därmed god insikt i utmaningar och drivkrafter hos deltagarna som genomför sina verksamheter i samarbete med folkbildningen.