Coachande förhållningsätt för handläggare

Som handläggare på ett studieförbund är en del av ditt uppdrag att locka fram och stödja kreativitet och handlingskraft hos deltagarna och att hjälpa dem att genomföra sina idéer.

De sätt som folkbildningen stöttar kulturutövare och andra håller på att förändras, det blir allt mer upp till deltagarna att formulera sin plan och sina behov med stöd av studieförbundets representant.

Detta ställer högre krav när det gäller samtal och bemötande. Det behövs ett processinriktat och coachande förhållningssätt – och konkreta samtalsverktyg som fungerar.

I den här kursen får du förståelse för vad ett coachande förhållningssätt kan vara och exempel på coachande verktyg.

Handläggare är inte coacher, men kan ha stor nytta av metoder från coachingen i sitt möte med deltagare.

Kursen ger också utrymme att reflektera över din roll som handläggare. Dessutom får du konkret träning i coachande förhållningssätt och samtalsmetodik.

Intresserad av denna kurs?

13 + 5 =

Kursinnehåll

  • Vad är coaching och vad är ett coachande förhållningssätt? Och hur kan vi använda det som handläggare, utan att gå steget till att bli coacher?
  • Hur kan vi som handläggare stötta deltagarna? Hur kan vi hjälpa dem att sätta ord på sitt lärande och formulera sina mål, utan att ta över för mycket eller hämma deras kreativitet och lust?
  • Hur bemöter vi deltagarnas frågor? Hur förklarar vi den förändring som folkbildningen är inne i samtidigt som vi visar förståelse för deltagarnas perspektiv?
  • Verktyg inom samtalsmetodik och coaching. Konkret träning, tips och verktyg som kan användas omedelbart.

Mitt namn är Lisa Moraeus och jag är föreläsare, coach och workshopledare inom bland annat grupputveckling, ledarskap, motivation och engagemang, kommunikation och samtalsmetodik.

Jag har lång erfarenhet av att leda utbildningar och workshops inom ledarskap och engagemang med inriktning på ideell sektor. Jag har också gedigen erfarenhet från eget ideellt ledarskap samt är certifierad coach.