Styrelsearbete inom folkbildningen

Lyft styrelsearbetet till nästa nivå, skapa en gemensam bild av styrelsens roll och stärk samarbetet mellan er.

Kursen riktar sig till

Styrelser inom folkbildningen: exempelvis styrelser för studieförbund och folkhögskolor, såväl lokalt som regionalt eller på riksnivå. 

Hela styrelsen går kursen tillsammans. På så vis ingår grupputveckling och starkare sammanhållning som en bonuseffekt av kursen.

Kursbeskrivning

Vem är det som bestämmer hos er egentligen? Hur hittar ni formerna för styrelsearbetet och hur håller ni balansen mellan operativt och strategiskt så att verksamheten får den styrning och ledning den behöver?

Som förtroendevald i styrelsen för ett studieförbund, en folkhögskola eller någon annan ideell organisation är du ansvarig för föreningen inför årsmötet och medlemmarna.

Ett gott styrelsearbete bygger på gemensamma förväntningar och en gemensam syn på vad styrelsens uppgift är och hur ni ska utföra den tillsammans. Vilken slags styrelse vill ni vara? 

I den här kursen får ni grundläggande förståelse för styrelsens uppdrag och en gemensam bild av era roller och ert samarbete i styrelsen. 

Är ni överens om uppdraget och rollerna? Hur fattar ni kloka beslut och leder föreningen framåt? Hur hanterar ni frågor som dyker upp efter vägen där ni inte har tydlig vägledning från årsmötet?

Anställda i en demokratiskt styrd organisation har samma rätt till god ledning som alla andra. Hur är ni en god arbetsgivare? Hur stärker och vårdar ni relationen mellan styrelsen och de som är anställda som chefer i organisationen? Hur ger ni chefen förutsättningar att bidra till en god arbetsmiljö?

 

Intresserad av denna kurs?

11 + 5 =

Hela styrelsen går kursen tillsammans, vilket stärker grupputvecklingen och ger er möjlighet att fatta viktiga beslut om hur ni vill jobba. Därför passar den här kursen såväl erfarna som nyvalda styrelseledamöter.

Kursinnehåll

  • Styrelsens roll i föreningen – Vad innebär det att vara förtroendevald i en demokratiskt styrd förening? 
  • Era roller inom styrelsen – Har ni samma syn på vad en ordförande, en sekreterare eller en kassör egentligen ska göra? 
  • Styrelsens arbete under året – Hur ser årshjulet ut i er förening och hur använder ni det i styrelsen? 
  • Hållbart engagemang och ett gott samtalsklimat – Det ska kännas meningsfullt och intressant att vara med i en styrelse, det ska ge mer energi än det tar. 

Mitt namn är Lisa Moraeus och jag är föreläsare, coach och workshopledare inom bland annat grupputveckling, ledarskap, motivation och engagemang, kommunikation och samtalsmetodik.

Jag har lång erfarenhet av att leda utbildningar och workshops inom ledarskap och engagemang med inriktning på ideell sektor. Jag har också gedigen erfarenhet från eget ideellt ledarskap samt är certifierad coach. 

Jag har utbildat personal inom de flesta av studieförbunden. Jag har också utbildat i ideellt engagemang och ledarskap på uppdrag av studieförbunden och har därmed god insikt i utmaningar och drivkrafter hos deltagarna som genomför sina verksamheter i samarbete med folkbildningen.