Välj en sida

VERKSTÄDER KRING KOMPETENS

2018 är kompetens ett av de områden som Myllret handlar om. Under året samlar Myllret engagerade människor från studieförbund och folkhögskolor för att tillsammans med andra aktörer ta sig an frågor som rör arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Vi genomför olika workshops som kulminerar i verkstadsdagen i Eslöv den 14 december.

TOM

Kompetensverkstad 24 okt om studieförbundens unika erbjudande

Tid: 21 nov 09.15-12.00

Plats: Myllret, Mitt Möllan Claesgatan 8 Malmö

Syfte: Att identifiera och konkretisera studieförbundens unika erbjudanden till deltagare och uppdragsgivare. Tillsammans hittar vi det som förenar – det som visar på studieförbundens samlade betydelse och kraft.

Målgrupp: Verksamhetschefer, kommunikatörer och utvecklingsansvariga inom studieförbunden

Verkstadsledare: Marie-Louise Lövgren och Albin Balthasar från Myllret

Folkbildningen är en viktig aktör i många olika delar av samhället, dels inom kulturlivet men också inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Men vad är det egentligen som är folkbildningens erbjudande till olika aktörer och hur blir vi bättre på att kommunicera det och att hjälpas åt att kommunicera våra gemensamma värden. Vi djupdyker i just Studieförbundens erbjudande och försöker konkretisera och exemplifiera tillsammans för att hitta områden där vi kan jobba mer och bättre tillsammans.

OBS max 20 platser

MIMER-verkstad 7 nov om den mänskliga dimensionen

Tid: 7 nov kl 9:20-10:20

Plats: MIMER-konferensen, Hvilans folkhögskola i Åkarp

Syfte: Att undersöka den mänskliga dimensionen – det där som gör att folkbildningen får människor att växa. Finns den? Kan den mätas?

Målgrupp: Deltagare vid MIMER-konferensen

Verkstadsledare: Marie-Louise Lövgren och Albin Balthasar från Myllret

Många inom folkbildningen vittnar om att det finns något speciellt i miljön: att man erbjuder något mer än bara kunskaper och färdigheter. Det kan handla om att individer får ett sammanhang, att människor växer i sitt självförtroende och sin självkänsla. Få kan konkretisera vad den här mänskliga dimensionen faktiskt är och bevisen för dess existens är ofta anekdotiska. Samtidigt finns en allt större önskan om mätbarhet i samhället för att veta vilka insatser som ger den effekt vi önskar oss. Folkbildningen betydelse för en stark demokrati lyfts ofta, men hur kan folkbildningens aktörer bli bättre på att artikulera, argumentera för och bevisa denna mänskliga dimension – i dialog med akademi, offentlig sektor och civilsamhället?

Vilka effekter har folkbildningen egentligen vid sidan av rena studieresultat, och hur kan vi visa på dessa? Vad finns det för fördelar och nackdelar med olika sätt att mäta eller påvisa detta? Vad betyder det för folkbildningens frihet och hur kan forskningen bidra i detta?

Myllret bjuder in till en workshop under MIMER-konferensen, där vi undersöker dessa frågor om den mänskliga dimensionen. Workshopen inleds med en sammanfattning av intervjuer med folkbildningsaktörer som genomförts inom ramen för Myllrets tillkomst. Sen öppnar vi upp för ett samtal där vi problematiserar och diskuterar begreppet och möjligheterna att mäta det. Vi avslutar med en brainstorm kring hur forskning bidrar eller skulle kunna bidra på området.

Verkstaden erbjuds inom ramen för MIMER-konferensen och du kan därför inte anmäla dig till den via Myllret.

Kompetensverkstad 12 nov om folkhögskolornas unika erbjudande

Tid: 12 nov kl 10:00-12:00

Plats: Myllret, Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö

Syfte: Att identifiera och konkretisera folkhögskolornas unika erbjudanden till deltagare och uppdragsgivare. Tillsammans hittar vi det som förenar – det som visar på folkhögskolornas samlade betydelse och kraft.

Målgrupp: Rektorer, kommunikatörer och utvecklare inom folkhögskolor

Verkstadsledare: Marie-Louise Lövgren och Albin Balthasar från Myllret

Folkbildningen är en viktig aktör i många olika delar av samhället, dels inom kulturlivet men också inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Men vad är det egentligen som är folkbildningens erbjudande till olika aktörer och hur blir vi bättre på att kommunicera det och att hjälpas åt att kommunicera våra gemensamma värden. Vi djupdyker i just folkhögskolornas erbjudande och försöker konkretisera och exemplifiera tillsammans för att hitta områden där vi kan jobba mer och bättre tillsammans

Välkommen till en verkstad där vi undersöker hur vi kan samarbeta kring dessa frågor! Anmälningsknapp finns nedan.

Verkstaden är en del av Projektet FOPA – Folkbildningens plattform för arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Kompetensverkstad 19 nov om vad uppdragsgivare letar efter som folkbildningen skulle kunna erbjuda

Tid: 19 nov kl 10:00-12:00

Plats: Myllret, Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö

Syfte: Att identifiera och konkretisera vad olika beställare och uppdragsgivare behöver, som folkbildningen skulle kunna erbjuda.

Målgrupp: Organisationer som är intresserade av att samarbeta med folkbildningen

Verkstadsledare: Marie-Louise Lövgren från Myllret

19 nov kl 10-12 bjuder Myllret in potentiella beställare (arbetsförmedlingar, länsstyrelser, kommuner, företag m.fl.) av allt som folkbildningen har att erbjuda inom kompetensförsörjning. Vad letar ni efter? Vilka är era utmaningar?

Studieförbund och folkhögskolor levererar idag flera olika sorters tjänster till bland annat arbetsförmedlingen. De bedriver SFI, etableringskurser, integrationsfrämjande verksamheter, kulturverksamheter och mycket mer. Tillsammans utforskar vi hur dessa samarbeten kan bli ännu bättre och identifierar nya områden eller verksamheter som skulle kunna ha nytta av att samarbeta med folkbildningen.

Välkommen till en verkstad där vi undersöker hur vi kan samarbeta kring dessa frågor! Anmälningsknapp finns nedan.

Verkstaden är en del av Projektet FOPA – Folkbildningens plattform för arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Kompetensverkstad 26 nov om en ny tjänst som gör folkbildningens utbud sökbart för uppdragsgivare

Tid: 26 nov kl 9:15-12

Plats: Myllret, Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö

Syfte: Att undersöka hur folkbildningen kan bli mer lättillgänglig som resurs i andra aktörers arbete med kompetensförsörjning.

Målgrupp: Nördar, eldsjälar och pionjärer inom folkbildning och andra delar av samhället som arbetar med kompetensförsörjning i Skåne.

Verkstadsledare: Marie-Louise Lövgren från Myllret

Som en del av Kompetenskalaset ordnar Myllret en verkstad om vilka målsättningar som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket, kommunerna och näringslivet m. fl. har, och som folkbildningen kan bidra till att uppnå.

Folkbildningen i meningen studieförbund och folkhögskolor är ibland en bortglömd kraft i arbetet med kompetensförsörjning. Idag bedrivs yrkesutbildningar, etableringskurser, kurser i entreprenörskap och Svenska från dag ett som alla är exempel på direkta bidrag till kompetensförsörjningen i regionen. Workshopen fokuserar på att identifiera behov hos andra aktörer där folkbildningen kan vara en resurs och presenterar en idé om en digital mötesplats där man kan hitta till folkbildningens aktörer.

Välkommen till en verkstad där vi undersöker hur vi kan samarbeta kring dessa frågor! Anmäler dig gör du på Kompetenskalasets anmälningssida.

Verkstaden är en del av Projektet FOPA – Folkbildningens plattform för arbetsmarknad och kompetensförsörjning.