Välj en sida

PRESENTATIONSTEXTER

Här finns presentationstexter som kan användas offentligt för att presentera Myllret.

Vi uppdaterar texterna vid behov så se till att alltid hämta den senaste versionen från denna sida.

Den finns i olika längder:

  • Mikro (högst 250 tecken)
  • Mini (högst 500 tecken)
  • Medium (högst 1000 tecken)
  • Maxi (högst 2500 tecken).

 

 

 

Myllret är folkbildningens nya mötesplats för Skånes alla eldsjälar, nördar och pionjärer. Med smygstart 2018 och premiär 2019 är Myllret tänkt att bli ett årligt återkommande evenemang i Skåne som utgör en folkfest, en verkstad och en manifestation.

myllret_presentationstext_mikro.docx

Myllret är folkbildningens nya mötesplats för Skånes alla eldsjälar, nördar och pionjärer. Med smygstart 2018 och premiär 2019 är Myllret tänkt att bli ett stort, årligt återkommande evenemang i Skåne. Det är en folkfest med myllrande program för alla smaker. Det är en verkstad för att utveckla nya samarbeten. Det är även en manifestation av folkbildningens betydelse i samhället. Myllret drivs gemensamt av Skånes folkhögskolor i samverkan, Skånes studieförbund i samverkan och Region Skåne.

myllret_presentationstext_mini.docx

Myllret är folkbildningens nya mötesplats för Skånes alla eldsjälar, nördar och pionjärer. Med premiär 2019 är Myllret tänkt att bli ett stort, årligt återkommande evenemang i Skåne.

Myllret är dels en folkfest riktad till hela den skånska allmänheten med ett myllrande program som visar på folkbildningens kvalitéer och potential. Myllret är också en verkstad för att skapa nya och fördjupade samarbeten mellan folkbildningen, konst- och kulturlivet, myndigheter, arbetsmarknadens aktörer, föreningslivet och andra parter. Myllret är dessutom en manifestation av folkbildningens betydelse i det demokratiska samhället – ett tillfälle att lyfta frågor om folkbildning i de offentliga samtalen.

Under 2018 fokuserar Myllret på frågor om kultur och kompetens med Community som tema. Vi anordnar workshops under året och bjuder in till en stor verkstadsdag i Eslöv 14 december, där vi även lägger grunden för 2019 års Myllret.

Myllret drivs gemensamt av Skånes folkhögskolor i samverkan, Skånes studieförbund i samverkan och Region Skåne, som tillsammans har gjort en överenskommelse om vilka samhällsutmaningar man vill ta sig an gemensamt. Ur denna överenskommelse har idén om Myllret växt fram.

myllret_presentationstext_medium.docx

Myllret är folkbildningens nya mötesplats för Skånes alla eldsjälar, nördar och pionjärer. Med premiär 2019 är Myllret tänkt att bli ett stort, årligt återkommande evenemang i Skåne som utgör en folkfest, en verkstad och en manifestation.

Myllret är dels en folkfest riktad till hela den skånska allmänheten. Det kommer att vara ett myllrande program med miniseminarier, kulturprogram, underhållning, prova-på och utställartorg som visar på folkbildningens kvalitéer och potential, så att fler kan upptäcka folkbildningens breda utbud av kurser, studiecirklar, kulturverksamhet och projekt.

Myllret är också en verkstad för att skapa nya och fördjupade samarbeten mellan folkbildningen, konst- och kulturlivet, myndigheter, arbetsmarknadens aktörer, föreningslivet och andra parter. Vi erbjuder ett myller av tematiserade workshops där man kan mötas, kavla upp ärmarna och arbeta fram gemensamma svar på komplexa utmaningar. Detta kulminerar under Myllrets evenemangsdagar i anslutning till folkfesten och drivs sedan vidare tills det finns lösningar och idéer som kan förverkligas.

Myllret är även en manifestation av folkbildningens betydelse i det demokratiska samhället – ett tillfälle att lyfta frågor om folkbildning i de offentliga samtalen.

Redan under 2018 drar vi igång en rad workshopserier som utforskar hur folkbildningen tillsammans med andra kan arbeta med lokala och/eller digitala communities för att ta itu med frågor som utanförskap, etablering, filterbubblor, faktaskepsis och polarisering. Dessa processer landar i en stor verkstadsdag i Eslöv 14 december, där vi även lägger grunden för 2019 års fullskaliga premiär av Myllret.

Myllret drivs gemensamt av Skånes folkhögskolor i samverkan, SISAM (Skånes studieförbund i samverkan) och Region Skåne. Studieförbunden och folkhögskolorna i Skåne har de senaste åren börjat samarbeta med varandra på en nivå som är unik i Sverige. Tillsammans med Region Skåne har man gjort en överenskommelse – den första av sitt slag – om vilka samhällsutmaningar man vill ta sig an gemensamt. Ur detta har idén om Myllret växt fram som en gemensam mötesplats där folkbildningen står i fokus.

myllret_presentationstext_maxi.docx