Välj en sida

IDÉN

Myllret är folkbildningens nya mötesplats för Skånes alla eldsjälar, nördar och pionjärer. Med premiär 2019 är Myllret tänkt att bli ett stort, årligt återkommande evenemang i Skåne som utgör en folkfest, en verkstad och en manifestation.

FOLKFEST

Myllret är dels en folkfest riktad till hela den skånska allmänheten. Det kommer att vara ett myllrande program med miniseminarier, kulturprogram, underhållning, prova-på-workshops och utställartorg som visar på folkbildningens kvalitéer och potential, så att fler kan upptäcka folkbildningens breda utbud av kurser, studiecirklar, kulturverksamhet och projekt.

VERKSTAD

Myllret är också en verkstad för att skapa nya och fördjupade samarbeten mellan folkbildningen, konst- och kulturlivet, myndigheter, arbetsmarknadens aktörer, föreningslivet och andra parter. Vi erbjuder ett myller av workshops där man kan mötas, kavla upp ärmarna och arbeta fram gemensamma svar på komplexa utmaningar. Detta kulminerar under Myllrets evenemangsdagar i anslutning till folkfesten och drivs sedan vidare tills det finns lösningar som kan förverkligas.

z

MANIFESTATION

Myllret är även en manifestation av folkbildningens betydelse i det demokratiska samhället – ett tillfälle att lyfta frågor om folkbildning i de offentliga samtalen.

VISIONEN

År 2030 är Myllret en levande och självklar mötesplats för folkbildningen i Skåne och dess samverkansparter.

Myllret utgör en verkstad som faciliterar kreativa utvecklingsprocesser där folkbildningens aktörer och andra aktörer i samhället tillsammans hittar fram till konkreta och dynamiska samarbeten som gör att man på djupet drar nytta av varandras kompetenser och resurser.

Myllret kulminerar varje år i ett flera dagar långt evenemang som dels består av fackorienterade programpunkter där olika processer startas, drivs framåt eller avslutas, och dels ett brett publikt utbud där kulturprogram, prova-på-workshops, samtal, seminarier, utställartorg och andra faciliteter skapar en myllrande folkfest som visar på folkbildningens kvalitéer, utbud och potential.

Efter tolv års utveckling har den skånska mötesplatsen Myllret blivit en nationell angelägenhet. Den är en manifestation av folkbildningens betydelse i samhället, och som sådan utgör programdagarna en medial nyhetshändelse och det självklara tillfället för att lyfta frågor om folkbildning, folkbildningspolitik och folkbildningsforskning i det offentliga samtalet.

2030 är Myllret ett flaggskepp för överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne, och ett framgångsrikt exempel på hur man kan i praktisk handling kan samverka inom överenskommelsens samtliga tematiska områden.