Folkbildningens fantastiska framtid


Folkbildningens fantastiska framtid – en pod om demokrati, innovation och människor.

AVSNITT 5: Varför behövs folkbildningen?
Varför behövs folkbildningen? Albin Balthasar tar dig med på ett intellektuellt äventyr genom folkbildningens historia, samtid och framtid i ett kritiskt hyllningstal till folkbildningen. Vilken status har folkbildningen? Finns det någon tilltro till folkbildningen? Varför behövs egentligen folkbildningen i dagens Sverige? Är folkbildningens framtid fantastisk?

AVSNITT 4: Om funktionshinderpolitik och folkbildning med Niklas Altermark
Funktionshinder, funktionsvariation eller handikapp – vilka begrepp används, och varför? Är personlig assistans för dyrt för samhället? Vilka kvaliteter finns i folkbildningsvärlden som funktionshinderpolitiken borde inspireras av? Om detta och mer talar vi med statsvetaren Niklas Altermark.

AVSNITT 3: Om den fantastiska folkhögskolan med Gustav Fridolin
Finns det några likheter mellan Gustav Fridolins tidigare politiska uppdrag och hans nuvarande jobb som folkhögskolelärare? Vad är det som gör folkhögskola så unik, och bör andra skolformer inspireras? Och vad är folkhögskolornas roll i pandemins kölvatten med ökad digitalisering och lågkonjunktur? Om detta och mer samtalar vi med folkhögskoleläraren Gustav Fridolin. Finns där poddar finns!

AVSNITT 2: Om det livslånga lärandet med Christina Chaib
Vad innebär livslångt lärande? Är det individen som skall lära hela livet, eller är det marknaden som kontinuerligt behöver förses med ny kompetens? Och vilken är folkbildningens roll i relation till detta? Vi samtalar i avsnittet med Christina Chaib, docent i pedagogik. Finns där poddar finns!

AVSNITT 1: Folkbildning – ett vaccin mot desinformation med Karim Jebari
Vilken är folkbildningens roll för att rusta samhället mot framtida kriser? Kan man mäta om folkbildningen verkligen bygger starka individer med god självkänsla? Vem har ansvar för spridningen av fake news? Om detta och mer samtalar vi med filosofen Karim Jebari. Finns där poddar finns!


OM PODDEN

I Myllrets nya pod kommer vi att bjuda in gäster för att – ur olika perspektiv – belysa folkbildningen och dess framtid.

Vi kommer att samtala om var folkbildningen står idag, vilka utmaningar folkbildningen står inför och vilka stora frågor som samhället står inför där folkbildning kan vara ett av svaren.

Vi riktar oss till alla som verkar, jobbar, engagerar sig eller deltar i folkhögskolorna och studieförbundens verksamhet.

Du hittar oss där du vanligtvis lyssnar på poddar, exempelvis på Spotify.