Välj en sida

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan (SISAM) och Region Skåne har ingått en överenskommelse om bildning- och utbildningsverksamhet. Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som både folkbildningen och Skåne står inför.

Sju tematiska områden ingår i överenskommelsen som parterna vill utveckla gemensamt. Dessa är demokrati, integration, mångfald, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kultur, miljö och folkhälsa.

Myllret är en av de saker man tillsammans gör inom överenskommelsen och kommer i  år att fokusera på två av de sju områden som nämns ovan; Kultur samt kompetensförsörjning och arbetsmarknad.