Välj en sida

Folkbildning är ett begrepp som används i olika sammanhang och kan sägas innefatta delvis olika saker. Det gemensamma är att det är bildning eller utbildning för vuxna och att det är “fritt och frivilligt”. Folkbildningen utgår från individens egen lust att lära och sätter människan i centrum när utbildningen utformas.

Den statsstödda folkbildningen består av studieförbund och folkhögskolor som får sitt stöd genom Folkbildningsrådet. När folkbildningen presenteras historiskt men ibland även i nutid inkluderas biblioteken eller folkbiblioteken. Dess startades ofta genom folkbildningsinitiativ och togs sen över av det offentliga. När folkbildningen lyfts i samhällsdebatten tar man ibland ett vidare perspektiv och pratar om folkbildande insatser som görs även utanför studieförbund och folkhögskolor. Det kan handla om till exempel populärvetenskapliga publikationer eller #metoorörelsen.

När vi pratar om folkbildning i Myllret syftar vi på studieförbund och folkhögskolor som är de som står bakom satsningen.