Nå är en kommunikationsbyrå som hjälper programmen att nå ut, nå rätt och nå fram.

Nå koordinerar och genomför gemensamma kommunikationsinsatser inom Myllrets innovationsprogram och erbjuder gemensamma marknadsföringsinsatser för olika aktörers utbud, exempelvis en marknadsföringskampanj för folkbildningens alla tekniska utbildningar i en region.

 

Person som pratar med coach
Nå