Våra institut

Stiftelsen Myllret och mikroinstituten

Stiftelsen Myllret hjälper folkbildningens aktörer med de kunskaper, metoder och resurser som behövs för att lyckas i det lokala, digitala och globala myllret. Detta görs genom ett antal specialiserade mikroinstitut som stiftelsen bygger upp:

K&DMyllrets Kunskaps- och designlabb koordinerar, följer upp och kvalitetssäkrar institutens verksamhet, samt säkrar finansieringen.

K&D koordinerar Expertrådet, som är Myllrets samlade pool av samarbetspartner som på olika sätt, efter behov, hjälper folkbildare och deltagare med expertis, kontakter och andra resurser.  Expertrådet samlar människor som är verksamma i företag, i organisationer, på universitet och högskolor, på myndigher eller som helt enkelt gör sin grej.

K&D ansvarar även för Myllrets Metodwiki, en kunskapsbank där alla metoder som används och utvecklas inom Myllret samlas. 

Nå

Nå − folkbildningens institut för att involvera nya deltagare

Nå samlar kunskap om hur man involverar nya målgrupper och hjälper folkbildare att nå nya deltagare genom uppsökande metoder som inte utgår från att dela in människor i traditionella kategorier.

Nå kommer att drivas av deltagare och folkbildare i ett involveringssråd som leds av en facilitator.

Nå hjälper folkbildare och deltagare att nå ut, nå rätt och nå fram.

Radio Myllret − folkbildningens institut för kunskapsdelning genom interaktiva medier

Radio Myllret samlar kunskap om hur folkbildningen kan anpassa sig till deltagarnas semidigitala liv och använda olika sorters interaktiva medier som metod.

Radio Myllret kommer att drivas av deltagare och folkbildare i ett redaktionsråd som leds av en facilitator.

Radio Myllret hjälper folkbildare och deltagare med läromedel, omvärldsanalys, inspiration och mediaproduktion i form av poddcasts och video.

Myllrande Möten

Myllrande Möten − folkbildningens institut för deltagarkulturella möten

 Myllrande Möten samlar kunskap om hur man skapar goda fysiska möten som är mer deltagarkultur än åskådarkultur. Institutet utvecklare verktyg och metoder för kunskapsdelning, problemlösning och relationsbyggande vid träffar IRL.

Myllrande Möten kommer att drivas av deltagare och folkbildare i ett mötesråd som leds av en facilitator.

Myllrande Möten hjälper folkbildare och deltagare att skapa workshops, konferenser, festivaler och andra mötesplatser, med det interaktiva i fokus.

 

Folkinkubatorn. Folkbildningens inkubator för små passionsdrivna företag.

Folkinkubatorn − folkbildningens institut för ekonomisk hållbarhet

Folkinkubatorn är en ny modell för hur folkbildningen kan stötta deltagare som vill starta och driva mikroföretag eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Folkinkubatorn hjälper folkbildare och deltagare att skapa ekonomiskt hållbara verksamheter genom att hitta rätt lokala, digitala och globala sammanhang att samarbeta med andra i.

Under våren 2022 kommer Folkinkubatorn att bjuda in till en pilotprocess i Skåne kring ett gemensamt KROM-upplägg (Arbetsförmedlingens Kundval Rusta och Matcha) baserat på folkbildningens principer.

Kv. Myllret. Gemensamma lokaler och resurser. Mötesplatser som gör skillnad i staden.

Kv. Myllret − folkbildningens institut för samverkan kring lokala miljöer

Kv. Myllret är ett initiativ att föra samman folkbildningens aktörer i gemensamma lokaler, för att öka utbytet och möjliggöra gemensamma satsningar på faciliteter och utrustning.

Vi startar med att utveckla en gemensam miljö i Norra Sofielund i Malmö, där folkhögskolor, studieförbund och aktörer samarbetar.

 

Samtliga institut är deltagardrivna och har som verksamhetsidé att bygga upp unika folkbildningsbaserade kompetenser, verktyg, resurser och metoder inom sitt specialområde, och sedan sälja relaterade tjänster…

  • till självkostnadspris till föreningen Myllrets innovationsprojekt och till folkbildningens aktörer,
  • till reducerat marknadspris till civilsamhället, och 
  • till marknadspris till övriga beställare och uppdragsgivare. 

Föreningens innovationsprojekt kommer därigenom alltså att delfinansiera institutens uppbyggnad och drift de första åren. När instituten har börjat generera överskott genom sin externa försäljning, kan stiftelsen börja dela ut projektmedel till allmännyttiga folkbildningsprojekt i Myllrets anda.

Vi söker nu… 

  • Organisationer som vill vara medgrundare av insamlingsstiftelsen Myllret.
  • Samarbetspartner som vill delta i Myllrets Expertråd utifrån de frågor och metoder Myllrets institut arbetar med.

Prenumerera på Myllrets nyhetsbrev!

Din e-postadress: