Kurskatalog

Myllrets kurskataloger

 Myllrets verksamhet kommer att generera många nya typer av kurser som ger deltagarna nya möjligheter i livet och arbetslivet. Vi har identifierat ett antal typer av kurser som folkbildningen har unika förutsättningar att erbjuda deltagare, och som kan marknadsföras i gemensamma kataloger:

YP. Yrkesprofilerande kurser där du får utveckla det du lärt dig på egen hand.

Yrkesprofilering är ett kursupplägg som samlar deltagare med autodidakta förkunskaper inom ett ungefärligt intresseområde. Deltagarna får utveckla sina kunskaper till en  nischad yrkesprofil. Myllrets agentprogram är exempel på yrkesprofilerande utbildningar.

K7. Kropp, kognition, karaktär, kontext, kommunikation, kollaboration, kris.

K7 står för Kropp, Kognition, Karaktär, Kommunikation, Kontext, Kollaboration och Krishantering. På dessa kurser koncentreras essensen av folkbildningens djupgående kvalitéer. Här får deltagarna hårdträning i mjuka färdigheter. En ledarskapsutbildning för alla som inte är chefer.

Alfa. Arbetslivsförberedande kurser.

Alfa står för Arbetslivsfärdigheter och allmänbildning. På alfakurser utvecklar deltagarna breda färdigheter som efterfrågas i arbetslivet.

Fika. Folkbildningsinspirerad kompetensutveckling i arbetslivet

Fika står för Folkbildningsinspirerad kompetensutveckling i arbetslivet, och är en möjlighet att utvecklas professionellt genom folkbildningens unika metoder.

Expertrådet

Diod står för Digital integritet och delaktighet. Det är kurser för alla som behöver hjälp in i ett digitalt liv. Syftet är att bryta det digitala utanförskapet och öka människors kompetens att leva tryggt i det digitala.

 

Prenumerera på Myllrets nyhetsbrev!

Din e-postadress: