Myllret

Ett gott, meningsfullt och hållbart arbetsliv genom livslångt lärande

myllret.se

Vi verkar för att främja ett gott, meningsfullt och hållbart arbetsliv genom livslångt lärande. Vi samarbetar med ett växande nätverk av individer inom föreningar, företag och myndigheter samt med det spontanorganiserade myllret av människor på nätet.

Myllret drivs av Fridhems folkhögskola.