Ukraina lever

Här kan du läsa om hur det går för oss och vilka samarbeten vi knyter till oss. 

Offertförslag önskas för textöversättning från svenska och engelska till ukrainska

För projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina som finansieras av Europeiska Socialfonden önskar Fridhems folkhögskola få in offertförslag med pris för textöversättning från svenska eller engelska till ukrainska.

Texterna är av informativ karaktär för publicering på webb och i social medier. Uppdraget är på behovsbasis och kommer att omfatta minst 20 och som mest 60 texter, i snitt ca 200 ord per text. Merparten av originaltexterna kommer att vara på svenska men kan även vara på engelska.

Uppdraget börjar omgående och pågår fram till 31 aug 2023. Vi önskar pris som gäller hela perioden. 

Offerten skall visa att era tjänster är på professionell nivå och den skall ange vilka villkor ni erbjuder – bland annat hur bokning görs, hur debiteringen räknas, vilken framförhållning ni kräver från oss som beställare, betalningsvillkor och att ni erbjuder era anställda goda arbetsrättsliga villkor. Offertställaren skall intyga att den har F-skattesedel eller kan leverera via ett faktureringsföretag med F-skatt.

Vi behöver er offert senast 24 oktober 2022 kl 12:00.

Beslut om leverantör fattas samma dag.

Offerter mailas till albin@myllret.se

Prisförslaget skall vara inklusive moms.

Publiceringsdatum: 20 oktober 2022

NUTS-kod: SE224 (Skåne, Sverige)

CPV-kod: 79530000-8 (Översättartjänster)

Anbudet är bindande fram t om 28 okt 2022.

Uppskattat värde av uppdraget: Mellan 4 000 och 20 000 kr exkl moms.

Om ni har frågor så kontakta Albin Elvstrand, projektledare för Care: Myllret Skåne-Ukraina via e-post: albin@myllret.se

Projektägare och beställare av tjänsterna:

Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Malmö
Organisationsnummer 844000-2411

Fridhems folkhögskola bedriver folkbildningsverksamhet i Skåne. Uppdraget sker inom ramen för projektet “Care: Myllret Skåne-Ukraina” som finansieras av Europeiska Socialfonden, och har som syfte att göra insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Offertförslag önskas för konsekutivtolkning mellan ukrainska och svenska

För projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina som finansieras av Europeiska Socialfonden önskar Fridhems folkhögskola få in offertförslag med timpris för konsekutivtolkning mellan ukrainska och svenska på olika orter runtom i Skåne (bland annat Malmö, Landskrona, Svalöv, Helsingborg och Kristianstad) samt vid digitala möten.

Uppdraget börjar söndag 30 oktober 2022 då vi behöver tre tolkar kl 14-18 i Malmö för ett fysiskt event med karaktär av mässa och konferens. Därefter kommer vi att behöva tolkning efter behov vid såväl fysiska som digitala möten mellan å ena sidan enskilda eller grupper av projektdeltagare från Ukraina och å andra sidan svenskspråkiga personer som främst är arbetsgivare, gästande experter, vägledare eller pedagoger. Projektets verksamhet pågår fram till 31 aug 2023 och vi önskar timpris som gäller hela perioden.  Uppdraget kommer att omfatta totalt minst 60 och högst 200 timmar. 

Offerten skall visa att era tjänster är på professionell nivå och den skall ange vilka villkor ni erbjuder – bland annat hur bokning görs, hur timdebiteringen räknas, hur texter förmedlas mellan beställare och leverantör, vilken framförhållning ni kräver från oss som beställare och betalningsvillkor. Offertställaren skall intyga att den har F-skattesedel eller kan leverera via ett faktureringsföretag med F-skatt.

Vi behöver er offert senast 24 oktober 2022 kl 12:00. Beslut om leverantör fattas samma dag.

Offerter mailas till albin@myllret.se

Prisförslaget skall vara inklusive moms.

Publiceringsdatum: 20 oktober 2022

NUTS-kod: SE224 (Skåne, Sverige)

CPV-kod: 79540000-1 (Tolktjänster)

Anbudet är bindande fram t om 28 okt 2022.

Uppskattat värde av uppdraget: Mellan 30 000 och 130 000 kr exkl moms.

Om ni har frågor så kontakta Albin Elvstrand, projektledare för Care: Myllret Skåne-Ukraina via e-post: albin@myllret.se

 

Projektägare och beställare av tjänsterna:

Fridhems folkhögskola

Box 123

268 22 Malmö

Organisationsnummer 844000-2411

 

Fridhems folkhögskola bedriver folkbildningsverksamhet i Skåne. Uppdraget sker inom ramen för projektet “Care: Myllret Skåne-Ukraina” som finansieras av Europeiska Socialfonden, och har som syfte att göra insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga.

ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

I projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina samverkar fem folkhögskolor i sydvästra Skåne och två studieförbund i Skåne och Blekinge för att ge 200 flyktingar från kriget i Ukraina det bästa folkbildningen har att erbjuda för att de alla ska hitta sin väg till arbete eller utbildning. Projektet har helfinansierats med ca 11,6 Mkr från Europeiska Socialfonden. Syftet är att göra insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Läs mer på vår projektsida.

Prenumerera på Myllrets nyhetsbrev!

Din e-postadress: