Ukraina lever

Här kan du läsa om hur det går för oss och vilka samarbeten vi knyter till oss. 

Nya samarbetspartners

Det rör på sig!

Mindpark, ett co-working space med lokaler i Malmö, Lund och Helsiingborg, bidrar med projektlokaler.

SheMusic – med som drivs av Gudrun Hauksdottir med stor expertis inom kultur- mediaproduktion – utformar ett upplägg baserat på idén samhällsagenter / Community Agents med inriktning mot kultur, nöje och media.

Vi samarbetar med Skånes folkhögskolor i samverkan genom dialog med deras koordinator.

Skiss på en statlig folkbildningssatsning

Skissartade önskelista kring hur staten kan göra en nationell folkbildningssatsning i samband med Ukrainakriget:

  • Att Folkbildningsrådet höjer gränsen från 5% till 10% för hur många deltagarveckor på folkhögskola som får användas för personer utan svenskt personnummer, och får resurser för att öka folkhögskolornas deltagarveckor samt ge en kompletterande finansiering av målgruppens deltagarveckor, då målgruppen inte ger rätt till regionbidrag.
  • Att Länsstyrelserna tilldelas särskilda TIA-medel att dela ut till folkhögskolor för att kompensera för det uteblivna regionbidraget då nyanlända studerar vid på folkhögskolornas allmänna och särskilda långkurser.
  • Att Allmänna Arvsfonden skapar ett snabbspår för projekt riktade mot Arvsfondens målgrupper, som stärker civilsamhället i Ukraina, Belarus och Ryssland genom aktiviteter i Sverige.
  • Att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) får särskilda medel att fördela för folkbildningsprojekt som stärker den svenska krisberedskapen genom att utbilda ledare och/eller involverar människor brett.
  • Att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilssamhällesfrågor) får särskilda medel att fördela för lokala, regionala och nationella samverkansinsatser för att hjälpa människor på flykt att stärka sitt civilsamhälle i samarbete med det svenska civilsamhället.
  • Att SI (Svenska Institutet) får särskilda medel att fördela till internationella projekt som stärker utbytet mellan civilsamhället i Ukraina och Ryssland. Allt från snabba insatser till större, långsiktiga projekt.
  • Att myndigheter uppmanas översätta material (informationsbroschyrer, handböcker, kurser etc) som riktar sig till civilsamhället till ukrainska, ryska och engelska, om detta inte redan finns.

Statsbidraget till folkbildningen och målgruppen

Fråga:
Kan folkbildningen arbeta med målgruppen inom ramen för statsbidraget?

Svar:
Ja, vad gäller för studieförbunden:

”Deltagare som är folkbokförda, eller har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige kan rapporteras som underlag för statsbidrag. Detta gäller även deltagare som är medborgare i EU- eller Eftaländer.”

Källa: Statsbidrag till folkhögskolor 2022 – villkor och fördelning, punkt 4.4

Och vad gäller folkhögskolorna:

Ja. Deltagare utan svenskt personnummer kan dock sammanlagt utgöra högst 5% av deltagarveckorna.

Källa: Folkbildningsrådets Kompletterande information rörande deltagare i folkhögskolekurser

Observera att detta endast gäller statsbidraget. Regionbidraget omfattas inte av målgruppen – i alla fall inte i Skåne. Det innebär att vi behöver kompletterande finansiering för att kompensera för detta.

Ukrainska medborgare och personer med skyddsstatus i Ukraina, som har lämnat landet efter den ryska invasionen, kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Man ansöker om detta hos Migrationsverket. Sedan kan man ansöka om samordningsnummer hos Skatteverket vilket behövs t ex för att folkhögskolan ska kunna registrera deltagarveckor.

Prenumerera på Myllrets nyhetsbrev!

Din e-postadress: