Landsmyllret

Landsmyllret är ett initiativ för att stärka samarbetet mellan folkbildningens aktörer på landsbygden.

I innovationsprogrammet Landsmyllret samlar vi lokala folkbildningsaktörer för att etablera samarbeten kring folkbildningens infrastruktur på landsbygden, vilket exempelvis möjliggör att dela på lokaler och ge fler aktörer möjlighet att verka på mindre orter, och att bygga upp ekosystem kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad där folkbildningen är en viktig del.

Person som pratar med coach
Landsmyllret. Gemensamma lösningar och arenor. Initiativ som gör skillnad på landsbygden.