Kunskapsobservatoriet

Kunskapsobservatoriet samlar alla metoder som används inom Myllrets innovationsprogram och tillgängliggör dem.

Kunskapsobservatoriet tar fram och folkbildningsanpassar metoder och digitala verktyg för att kartlägga vilka kunskaper och färdigheter deltagare och facilitatorer har med sig in i programmen, vad de utvecklar inom de olika processerna och vad de tar med sig därifrån. Metoderna samlas i Myllrets kunskapsbank.

Person som pratar med coach
Kunskapsobservatoriet