Kompåret

Folkhögskolor runtom i landet går samman för att erbjuda den förlorade generationen av ”coronagymnasister” två terminer ägnade åt komplettering, kompisar och kompensation.

I juni 2021 tar närmare 100 000 ungdomar studenten efter att ha studerat nästan halva sin gymnasietid på distans, hemma framför skärm. Det finns otaliga vittnesmål från elever, lärare och anhöriga om hur denna nedstängning påverkat elevernas kunskapsinhämtning, sociala relationer och personliga utveckling. Det finns även ett flertal studier som visar detta. Ensamheten bland unga har ökat under pandemin. Framför allt uttrycker många av årets gymnasietreor att de har blivit snuvade på en viktig del av livet. De upplever att de har gått miste om avgörande delar av de där sista händelserika tonåren som ska göra en ung människa redo för vuxenlivet.

I detta läge ser en möjlighet för folkhögskolor att erbjuda ett kompår till före detta gymnasieelever. Under två terminer på folkhögskola får du möjlighet att komplettera dina kunskaper och skaffa kompisar i ett specialanpassat upplägg som kompenserar för det du har missat. 

Kompåret erbjuds som allmän kurs med en profil som är formad för målgruppen, där varje folkhögskola erbjuder ett unikt upplägg inom lösa, gemensamma ramar.

Person som pratar med coach
Kompåret. Komplettering. Kompisar. Kompensation för det du missade under pandemin.