K7

K7 är ett kurskoncept som ger deltagarna hårdträning i mjuka färdigheter. En ledarskapsutbildning för alla som inte är chefer.

K7 står för Kropp, Kognition, Karaktär, Kontext, Kommunikation, Kollaboration samt Kris- och konflikthantering.

K7 är ett kurskoncept som syftar till att stärka människor på djupet, för att göra dem bättre rustade att ta sig an livets, arbetslivets och samhällets utmaningar i samspel med andra. Detta program destillerar folkbildningens många metoder för att stärka människor. I korta eller långa kursupplägg tränas deltagarna inom de områden som gör verklig skillnad i livet och yrkeslivet: förmågan att ta initiativ, ansvar, att organisera sig själv och att samarbeta, att förstå komplexa sammanhang och lösa problem gemensamt med mera.

K7 erbjuder hårdträning i mjuka färdigheter. Det är en ledarskapsutbildning för alla, inte bara för dem som har en uttalad ledarroll.

Person som pratar med coach
K7. Kropp, kognition, karaktär, kontext, kommunikation, kollaboration, kris.