Internetstiftelsen och dess mötesplats Goto10 i Malmö deltar i projektet. De erbjuder möteslokaler och tekniska faciliteter. Det är vi glada för!