Programmen

Från Myllret
Version från den 2 mars 2021 kl. 16.59 av AlbinBalthasar (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Myllrets program är elastiska koncept och verksamhetsmallar som lokala folkbildningsaktörer kan bygga egna verksamheter utifrån. De lokala aktörerna samlas och utvecklar programmets gemensamma ramverk och verktygslådor, som varje aktör sedan kan förverkliga och anpassa lokalt utifrån sin profil och sina förutsättningar.

Programmen syftar till att erbjuda individer nya vägar framåt, och samtidigt ge lösningar på stora samhällsproblem utifrån folkbildningens principer och metoder. Programmen är även designade för att öppna nya möjligheter till finansiering.

Myllrets program är tänkta att komplettera folkbildningens befintliga utbud och visa fram folkbildningens kvalitéer i ett nytt ljus. I vissa avseenden handlar det bara om att paketera befintlig verksamhet på ett sätt som skapar en röd tråd genom folkbildningens annars svåröverskådliga myller, och på så göra folkbildningens styrkor mer kommunicerbara. Programmen blir ett sätt att berätta om folkbildningens metoder, kvalitéer och möjligheter. I andra avseenden är programmen nyskapande i det att folkbildningens metoder introduceras på nya arenor, och kan då utgöra ett komplement till det befintliga utbudet.

Tanken är att varje program ska utvecklas till ett starkt nationellt “varumärke” och utgöra en kvalitetsstämpel, utan att för den skull begränsa de deltagande aktörernas frihet och mångfald. Tvärtom ska programmen erbjuda de deltagande aktörerna en mycket stor frihet att göra sin grej. En folkhögskola i Norrland kanske genomför K7 som en sommarkurs på kalfjället, ett kulturorienterat studieförbund kanske iscensätter K7 som en dramatiserat apokalyptiskt överlevnadsscenario, och en tredje aktör kanske utformar K7 som en terminslång samarbetsövning i torprenovering och odling. På samma sätt kan en lokal aktör utveckla en Folkinkubator med in riktning mot att alumni från kulturlinjer, medan någon annan skapar en helt digital Folkinkubator kring lokal service. Det viktiga är att det lokala innehållet lever upp till programmens gemensamma idéer och håller en hög kvalitet.

Lokalt leds arbetet inom ett program av en facilitator - som kan vara en kursledare, projektledare eller verksamhetsledare, beroende på programmets typ. Facilitatorn utvecklar programmets lokala implementering och utveckling i dialog med ett deltagarråd som kan bestå av såväl aktiva som tidigare deltagare. Programmets gemensamma delar (ramverk och verktygslåda) utvecklas kontinuerligt i ett programråd, som består av programmets facilitatorer samt deltagarrepresentanter. Programråden koordineras av en programledare knuten till Myllrets Kunskaps- och designlabb. Myllrets program är alltså uppbyggda enligt samma struktur:

Programmen bygger i grunden på folkbildningens demokratiska deltagarkultur.

  • Varje program bygger på ett gemensamt koncept i form av ett ramverk och en verktygslåda, som förverkligas på olika sätt hos olika lokala värdaktörer, i form av verksamheter eller kurser.
  • Varje program beskriver en specifik typ av utvecklingsprocesser som leds av en facilitator. Vi använder facilitator som samlingsbegrepp för kursledare, lärare, pedagoger, cirkelledare, handledare, mentorer, coacher, projektledare och producenter. I botten handlar det om att leda grupper och individer genom sociala, organisatoriska, lärande, personligt utvecklande, kreativa och utmanande processer och situationer.
  • Varje facilitator tar programmets ramverk och verktygslåda och gör det till sitt eget. Idén är att inom ramen för ramverket maximera mångfalden. Programmen kan realiseras och profileras på olika sätt hos olika lokala aktörer: Hos någon blir Folkinkubatorn ett dotterbolag. Hos någon är det en särskild kurs. Hos någon är det en samling studiecirklar.
  • I den mån ett program utvecklar metoder för olika målgrupper, verkar vi för att deltagande lokala aktörer ska fokusera på en målgrupp i taget, en målgrupp per lokal aktör, så att vi kan göra jämförande studier hur olika metoder fungerar för olika målgrupper.
  • Alla facilitatorer är med och utformar programmets gemensamma delar i ett programråd, där även deltagarna är representerade.
  • Programmets gemensamma delar tillgängliggörs för allmänheten på programmets wikisida.
  • Programmens kurser och verksamheter kan med fördel marknadsföras i en gemensam programkatalog, som utgör ett komplement till den lokala aktörens egna marknadsföring.
  • Vi uppmuntrar att man inom programmen berättar för sin verksamhet för omvärlden genom en eller flera podcasts, videokanaler eller andra mediaoutlets som samlas på Radio Myllret. Radio Myllret producerar även podcast och annan media som ger input från expertrådet och andra gäster till deltagare och facilitatorer inom programmen.
  • En programledare koordinerar programutvecklingen. Programledaren följer de lokala processerna i första hand genom programrådet, och genom enkäter och djupintervjuer med deltagarna.