Yrkesprofilerande kurser

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idé

TRANSPARANTyrkesprofilerande.png

Yrkesprofilerande kurser är en typ av kurser som ger deltagaren möjlighet att utveckla och profilera sin levda kunskap till färdigheter som behövs i en bred eller starkt nischad yrkesroll. Myllret driver en process för att utveckla yrkesprofilerande kurs som koncept, samla och ta fram passande pedagogiska metoder, utveckla specifika kurser och främja att sådana kurser ges på folkhögskolor runtom i Sverige.

Erbjudande till deltagaren

På en yrkesprofilerande kurs får du möjlighet att vidareutveckla det du kan och komplettera med kunskaper lämpliga för en yrkesroll.

Ramverk

Tanken är att utveckla yrkesprofilerande kurs som ett ramverk för hur folkhögskolor kan ge deltagare yrkesrelevanta färdigheter med deras levda kunskap och självlärda färdigheter som utgångspunkt. Följande punkter utgör en preliminär grund för ramverket:

AdobeStock 125116512.jpeg

Yttre ramar

 • Yrkesprofilerande kurser bygger på folkbildningens principer, vilket betyder att det ska vara fri och frivillig verksamhet som bygger på möten och utbyte mellan människor, demokratiska metoder och utgå från deltagarnas förutsättningar, behov och potential.
 • Yrkesprofilerande kurser ges inom ramen för folkhögskolornas befintliga bidragsstrukturer, framför allt som särskild kurs, men även YH-utbildning kan vara aktuellt.

Syfte

 • Yrkesprofilerande kurs ska bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation, skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen samt bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. (Se Folkbildningens fyra syften)
 • Yrkesprofilerande kurser ska utveckla och profilera deltagarnas befintliga levda kunskap och självlärda färdigheter till yrkesfärdigheter inom områden där det finns möjlighet till att få ett jobb eller driva småskaligt entreprenörskap.
 • Yrkesprofilerande kurser ska öka deltagarnas möjligheter att lyckas och trivas i arbetslivet, som anställd eller som egen företagare.
 • Yrkesprofilerande kurser siktar mot antingen breda, branschöverkridande yrkesprofiler eller starkt nischade yrkesprofiler.
 • Yrkesprofilerande kurser syftar antingen till att ge många breda färdigher, eller fördjupade färdigheter, beroende på vilke yrkesroll som är målsättningen.

Innehåll

 • Yrkesprofilerande kurser bygger på en uppdelning mellan individuell sakkunskap och gruppgemensamma metafärdigheter. Sakkunskapen är de kunskaper och färdigheter deltagarna själva väljer att fokusera på. (Exempel: I en yrkesprofilerande hantverkskurs kan en deltagare fokusera på syrisk vävteknik medan en annan på origami). Metafärdigheter utgör de färdigheter som gruppen gemsamt tränas på. (Exempel: I hantverkskursen tränar alla deltagare på att styra sin kreativa process, räkna på materialkostnader och att kommunicera sitt hantverk.)
 • Yrkesprofilerande kurser lägger stor vikt att vid att deltagarna och gruppen löpande kartlägger sin befintliga kunskap och identifierar sina individuella och gemensamma kunskapsbehov.

Grupp och deltagare

 • Yrkesprofilerande kurser bygger på gemensamt lärande i gruppen enligt folkbildningens principer.
 • Yrkesprofilerande kurser samlar deltagare som har med sig ungefär samma typ av levd kunskap och självlärda kunskaper.

Facilitering och metod

 • Kollegium-kurser bygger på gemensamt lärande i gruppen enligt folkbildningens principer.
 • Yrkesprofilerande lärande bygger på praktiskt och experimentellt lärande varvat med diskussion och reflektion.
 • Yrkesprofilerande kurser innehåller med fördel inslag av studiebesök, praktik, gästlärare, master classes, praktiska workshops och liknande.
 • Facilitatorerna för alla aktiva yrkesprofilerande kurser är gemensamt ansvariga för att utveckla och förändra ramverket efter behov.
 • De yrkesprofilerande facilitatorna delar med sig av idéer, erfarenheter, kunskaper och metoder till varandra.

Kursexempel

BRANSCHÖVERSKRIDANDE YRKESPROFILER

Behov som uppstår ur samhällets digitalisering, automatisering och fragmentering. Leder till anställning eller uppdrag.

STARKT NISCHADE YRKESPROFILER

Möjligheter som uppstår på grund av samhällets diversifiering, globalisering och »the long tail«. Lämpligt för mikroföretagande.

MÅNGA BREDA FÄRDIGHETER

Fokus på metafärdigheter inom t ex kommunikation, informationssökning, kreativitet, problemlösning och nätverkande.

DYNAMISKA YRKEN

Kreativ assistent

Nätverksagent

Communitybyggare

KREATIVA YRKEN

Mötesplatsdesigner

Personadesigner

Kreativ fundraiser

FÖRDJUPADE FÄRDIGHETER

Fokus på att fördjupa enstaka metafärdigheter inom t ex pedagogik eller estetik, kombinerat med fördjupad sakkunskap inom relevant område.

EXPERTYRKEN

Teknisk pedagog & pedagogisk tekniker

Analog och digital facilitator

Pedagogisk medieproducent

NISCHADE PRODUKTER

Leksaksinnovatör

Konsthantverkare

Mikroodlare

Utvecklingsstatus

Yrkesprofilerande kurs är utvecklat som idé. I nuvarande skede söker vi folkhögskolor och studieförbund som vill vara med och utveckla idén, ramverket och ett antal pilotkurser.

Aktörer

Initiativ och koordinering

 • Myllret

Utbildningsanordnare

Folkhögskolor, i första fasen främst i Skåne.

 • Fridhems folkhögskola
 • Här kommer vi allteftersom publicera de folkhögskolor som anslutit sig till projektet.

Målgrupp

 • Personer med levd kunskap inom områden relevanta för kursens yrkesprofil.

Kopplingar till andra initiativ

 • Orienteringslabbet är en bra startpunkt för att deltagaren ska inventera sina kunskapsbehov och hitta rätt yrkesprofilerande kurs.
 • Matchningslabbet utgör en möjlig språngbräda för att använda sin yrkesprofil för att hitta ett jobb.
 • Folkinkubatorn är en möjlighet för att ta yrkesprofilen vidare till eget mikroföretagande.