Metafärdigheter

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En metafärdighet är en färdighet som inte är knuten till ett specifikt område även om du lärt dig den genom att utöva något specifikt. Metafärdigheter är användbara inom många områden i livet. Metafärdigheter har en framträdande plats i Yrkesprofilerande kurser, K7 och Kollegium.

Exempel på metafärdigheter

  • Färdigheter inom strukturering, analys och kritiska förhållningssätt – för att kunna tillvarata sin levda erfarenhet genom att förmedla sakkunskap, analyser och åsikter, och tillämpa detta i egenskap av exempelvis konsult, rådgivare, sakkunnig eller opinionsbildare.
  • Pedagogiska färdigheter – för att kunna kapitalisera på sin levda erfarenhet genom att förmedla sina kunskaper och visa eller lära andra hur man använder dem, i egenskap av exempelvis lärare, mentor, cirkelledare eller producent av läromedel.
  • Kommunikativa & sociala färdigheter – för att kunna använda sina nischade kommunikativa färdigheter och kunskaper om hur relationer byggs och upprätthålls inom de fält man har levd erfarenhet från, för att bygga och använda nätverk i en professionell kontext, i egenskap av exempelvis skribent, säljare eller kommunikatör.
  • Färdigheter för kollaboration och processledning – för att kunna facilitera för sig själv och andra att kollaborativt skapa och genomföra processer, projekt eller produktioner inom det fält man har levd erfarenhet från eller inom andra fält utifrån ens nischade perspektiv, i egenskap av t ex. projektledare, moderator, redaktör eller organisatör.
  • Färdigheter inom konceptutveckling och innovation – för att kunna utveckla lösningar och innovationer inom det fält man har levd erfarenhet från eller inom andra fält utifrån ens nischade perspektiv, i egenskap av t ex. produktutvecklare.