Kv. Myllret

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök
TRANSPARANTkvmyllret.png

Kv. Myllret är ett program för att skapa gemensamma faciliteter för folkbildningsaktörer som är verksamma i samma storstadsmiljö. Tanken är att samla verksamhetslokaler i samma kvarter, så att man kan dela på annars kostsamma resurser: traditionella och digitaliserade klassrum, maker spaces, mediastudios och andra typer av nya pedagogiska lärmiljöer. Här samlas såväl ordinarie folkbildningsverksamhet som verksamheter kopplade till Myllrets program. Idén är att genom en daglig närhet till varandra skapa maximalt med möten mellan deltagarna och synergieffekter mellan aktörerna, utan att tumma på någons frihet och oberoende. Det större syftet är att skapa en nyskapande typ av mötesplats som fungerar som en motor i stadsutvecklingen, såväl i stadsdelen som i den större utvecklingen av staden med närområde. Kv. Myllret siktar mot att bli ett föredöme för hur man skapar en plats som utgör ett myller av såväl ordinarier som nytänkande och nyskapande verksamheter inom kompetensförsörjning och integration i bred bemärkelse.

Det finns flera syften med att skapa en sådan miljö:

  • Att främja samarbete och kunskapsutbyte i vardagen mellan folkbildningsaktörer.
  • Att erbjuda deltagarna anpassade, funktionella och högkvalitativa läromiljöer, exempelvis i form av maker spaces, mediastudio och digitala labb, som vore för dyra för en enskild folkbildningsaktör att investera i och driva.
  • Att samla Myllrets pionjärverksamheter under samma tak och möjliggöra synergier mellan dessa genom den fysisk närheten.
  • Att skapa ett konkret flaggskepp som nationellt och internationellt kommunicerar folkbildningens potential och stärker dess status.
  • Att skapa en mötesplats som fungerar som en utvecklingsmotor i stadsdelen.

Under 2021 inleder vi med att utveckla ett Kv. Myllret i Malmö.

AdobeStock 322498952.jpeg

Kopplingar till andra initiativ

Verksamheter som med fördel kan etableras på ett folkbildningscampus: