Kollegium

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idé

Kollegium är ett koordinerat kursutbud där olika folkbildningsaktörer tillsammans skapar en katalog av kortkurser som ger möjlighet för såväl arbetslösa som arbetande att stärka sin position på arbetsmarknaden. Deltagarna bygger själva ihop en kombination av kurser som ger dem de kompetenser de behöver.

Kollegium ges både som ALFA - arbetslivsförberedande kurser och som FIKA - folkbildningsinspirerad kompetenssutveckling i arbetslivet. På så så vis blir Kollegiums kurser till mötesplatser för människor som befinner sig utanför och i arbetslivet.

Kollegium gör arbetslösa deltagare redo för arbetslivet genom träning i de färdigheter som normalt sett bara kommer ur arbetslivserfarenhet. Deltagare från organisationer och företag får genom Kollegium möjlighet till kompetensutveckling genom folkbildningens stimulerande och individanpassade metoder.

Erbjudande till deltagaren

Kollegium Alfa

Vill du öka dina möjligheter att få ett jobb? Kräver jobben du söker arbetslivserfarenhet som du inte har? På Kollegium Alfa bygger du själv ihop din utbildning över en eller flera terminer, utifrån en kurskatalog med månadslånga kortkurser som olika folkhögskolor och studieförbund anordnar, fysiskt eller på distans. Du kan exempelvis fördjupa dina datorkunskaper, lära dig mer om hur organisationer funkar, träna dig i professionella presentationstekniker eller lär dig grunderna i hur budget och redovisning fungerar. Du knyter kontakter med kursdeltagare från olika miljöer, såväl i som utanför arbetslivet. Kollegium kan vara din genväg till att skaffa dig färdigheter som du annars bara får genom arbetslivserfarenhet.

Kollegium Fika

Vill du utvecklas professionellt? Vill du skaffa dig färdigheter som kan ta dig vidare i arbetslivet? Kollegium Fika erbjuder en rik kurskatalog med kurser där du kan skaffa dig nya färdigheter och knyta kontakter. Du kan exempelvis lära dig nya moderna metoder för samarbete och kommunikation, komma ikapp digitaliseringen och få en bättre förståelse för hur tekniken egentligen fungerar, eller fördjupa dig i hur man jobbar med ökad hållbarhet eller tillgänglighet.

Vill du öka dina möjligheter att få ett jobb? Kräver jobben du söker arbetslivserfarenhet som du inte har? På Kollegium Fika bygger du själv ihop din utbildning över en eller flera terminer, utifrån en kurskatalog med månadslånga kortkurser. Du kan exempelvis fördjupa dina datorkunskaper, lära dig mer om hur organisationer funkar, träna dig i professionella presentationstekniker eller lär dig grunderna i hur budget och redovisning fungerar. Med Kollegium får du professionell kompetensutveckling genom folkbildningens beprövade och inspirerande peer-to-peer-metoder.

Ramverk

Tanken är att bygga upp Kollegium som en kurskatalog med synkat årsschema och en gemensam digital plattform för enkel administration, vilket gör det enkelt för deltagaren att sätta ihop sin utbildning med kortkurser från flera olika anordnare. Detta förutsätter att alla aktörer som deltar i Kollegium enas om ett gemensamt ramverk. Ambitionen är att bygga upp Kollegium som ett varumärke med högt anseende i samhället, i synnerhet hos arbetsgivare. Följande punkter utgör en preliminär grund för ramverket:

Yttre ramar

 • Kollegium-kurser ska bygga på folkbildningens principer, vilket betyder att det ska vara fri och frivillig verksamhet som bygger på möten och utbyte mellan människor, demokratiska metoder och att utgå från deltagarnas förutsättningar, behov och potential.
 • Kollegium-kurser kan ges som fysiska kurser eller på distans. De fysiska kurserna ska ha en plan för att gå över till distanslärande när så behövs.
 • Kollegium ska präglas av korta tider mellan ansökan, antagning och kursstart samt så automatiserad administration som möjligt. För att möjliggöra detta samlas kursutbudet, administration och antagning på en gemensam digital plattform.
 • Kollegium-kurser ges inom ramen för folkbildningens befintliga bidragsstrukturer, samt, om möjligt, kombineras med kommersiell kompetensutveckling på uppdrag av arbetsgivare, så att en grupp består av såväl förvärvsarbetande som ej förvärvsarbetande deltagare. Detta för att stärka nätverken mellan dem som befinner sig i arbetslivet och dem som befinner sig utanför.
 • Kollegium-kurser är 4-5 veckor långa kurser som löper som block i ett årsschema som sätts gemensamt av de deltagande folkbildningsaktörer, exempelvis på följande vis:
 1. Vecka 3-6
 2. Vecka 7-11 (inkl 1 vecka sportlov med självstudier)
 3. Vecka 12-16 (inkl 1 vecka påsklov med självstudier)
 4. Vecka 17-20
 5. Vecka 21-24
 6. Vecka 34-37
 7. Vecka 38-41
 8. Vecka 42-46 (inkl 1 vecka höstlov med självstudier)
 9. Vecka 47-50

Syfte

 • Kollegium ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation, skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen samt bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. (Se Folkbildningens fyra syften)
 • Kollegium-kurser ska ge deltagarna färdigheter som är till nytta och glädje i arbetslivet i många olika branscher, organisationer och roller.
 • Kollegium-kurser ska utformas för att möta kompetensbehov som är gemensamma för såväl arbetslösa som förvärvsarbetande.
 • Kollegium-kurser ska öka deltagarnas möjligheter att lyckas och trivas i arbetslivet.

Innehåll

 • Kollegium-kurser kategoriseras genom att taggas med ett antal taggar som Kollegium-anordnarna gemensamt kommer överens om, till exempel:
 1. Digitala verktyg
 2. Kommunikation
 3. Organisation och styrning
 4. Utveckling och problemlösning
 5. Tillgänglighet och hälsa
 6. Miljö och hållbarhet
 • Kollegium-kurser kan med fördel profileras så att de passar kursanordnarens övergripande profil.

Grupp och deltagare

 • Kollegium-kurser samlar grupper i och utanför arbetslivet.
 • Även om deltagaren kan välja delkurser från många olika skolor, väljer hen varje termin eller läsår en folkhögskola som ger deltagaren vägledning. handledning och annan övergripande stöd och service.

Facilitering och metod

 • Kollegium-kurser bygger på gemensamt lärande i gruppen enligt folkbildningens principer.
 • Kollegium-kurser innehåller med fördel inslag av studiebesök, praktik, gästlärare, master classes, praktiska workshops och liknande.

Kursexempel

Här kommer exempel på kortkurser som kan ges som del av Kollegium:

Teknik

 • Digital allmänbildning
 • Digital integritet och säkerhet
 • Felsökning

Organisation

 • Hur organisationer funkar
 • Arbetslivets lagar och regler
 • Ergonomi och mental hälsa på jobbet

Kommunikation

 • Att tala inför publik och kamera
 • Mötes- och samtalsteknik
 • Konsten att nätverka

Utveckling

 • Att förstå & beskriva sina färdigheter
 • Att organisera sitt arbete
 • Att lösa problem strukturerat

Utvecklingsstatus

Kollegium är utvecklat som idé. I nuvarande skede söker vi folkhögskolor och studieförbund som vill vara med och utveckla idén, ramverket och ett antal pilotkurser.

Aktörer

Initiativ och koordinering

 • Myllret

Utbildningsanordnare

Folkhögskolor

Folkhögskolor, i första fasen främst i Skåne.

 • Fridhems folkhögskola
 • Här kommer vi allteftersom publicera de folkhögskolor som anslutit sig till projektet.

Studieförbund

Studieförbund, i första fasen främst i Skåne.

 • Här kommer vi allteftersom publicera de studieförbund som anslutit sig till projektet.

Målgrupp

 • Arbetslösa och studerande
 • Anställda i företag, på myndigheter och i idéburna organisationer

Externa samarbetspartner

Externa samarbetspartners utgör aktörer som bidrar med att ge en bild av aktuellt kompetensbehov.

Myndigheter

 • Här kommer vi allteftersom publicera de myndigheter som vill samarbeta kring utvecklingen av Kollegium.

Företag

 • Här kommer vi allteftersom publicera de företag som vill samarbeta kring utvecklingen av Kollegium.

Kopplingar till andra initiativ