KoD

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

K&D - Myllrets Kunskaps- och Designlabb kommer att vara den enhet där vi förvaltar insamlad kunskap genom att omsätta den i praktik. Här arbetar vi utifrån designprinciper för att ta fram metoder, moment och kurser så väl som designar plattformar och organisation.

TRANSPARANTkunskapsdesign.png