Folkbildningens principer och metoder

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inom folkbildningen finns det ett antal gemensamma synsätt, metoder och principer som utgör grunden för allt vi gör inom Myllret. Här beskriver vi Myllrets tolkning av vad som gör folkbildningen till vad den är. Mycket finns beskrivet i Folkbildningsrådets skrift Vägval och vilja, men Myllrets projektgrupp har även dragit egna slutsatser utifrån vad som kommit fram i våra tidigare projekt Den autodidakta generationens akademi och Folkbildningsträffen Myllret.

Principer

  • Se hela människan. En person i ett klassrum bär med sig livserfarenheter sedan innan och har ett liv utanför klassrummet, som informerar och påverkar hur och vem den är med andra och som lärande person. För oss är det viktigt att skapa en miljö där människor kan växa i sin kontext för att de ska få nytta av sina erfarenheter inte bara inom kursens ramar utan även ha nytta av kursinnehållet i sitt liv.
  • Bildning har ett egenvärde. Att ha en bred bildning men också en förståelse för hur man hittar kunskap och hur man lär sig nytt är viktigt så väl socialt som på arbetsmarknaden. Under våra liv möter vi många olika människor och situationer och en god bildning, nyfikenhet och kunskapsglädje gör det lättare att fungera i nya miljöer.
  • Folkbildningen är fri och frivillig. Folkbildningen är fri från styrning utifrån och har en helt annan flexibilitet än vad annan högre utbildning har möjlighet att ha. Den arbetar målgruppsnära och kan anpassa sig snabbt efter trender och behov. Det i kombination med övriga egenskaper gör folkbildningen till en kompetent och stark aktör för utbildning och kompetensutveckling.
  • Deltagarinflytande och aktivt medskapande. Demokratiska värderingar genomsyrar folkbildningen och deltagarnas inflytande kring format och innehåll är en viktig del av formatet.
  • Samhällsengagemang genom förankring i folkrörelser och föreningsliv Folkbildningen drivs både tillsammans med och som del av föreningslivet och i folkrörelserna, vilket ger unik kompetens och insikt i hur engagemang skapas och upprätthålls.