Den mänskliga dimensionen

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En av folkbildningens viktigaste styrkor är det vi i Myllret med ett svepande begrepp kallar "den mänksliga dimensionen". Många inom folkbildningen vittnar om att det finns något speciellt i miljön: att man erbjuder något mer än bara kunskaper och färdigheter. Det kan handla om att individen blir sedd och hörd och får ett sammanhang, att människor växer i sitt självförtroende och sin självkänsla. Det kan handla om det utrymme folkbildningen ger de mellanmänskliga aspekterna av verksamheten. Det kan även handla om en människosyn där deltagaren tillåts vara en komplex människa utan att reduceras i sin roll.

Få kan konkretisera vad den här mänskliga dimensionen faktiskt är och bevisen för dess existens är ofta anekdotiska. I Myllret arbetar vi för att folkbildningen ska bli bättre på att artikulera, argumentera för och bevisa denna mänskliga dimension - i dialog med akademi, offentlig sektor och civilsamhället.