ALFA

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idé

TRANSPARANTalfa.png
En bra plats att knyta kontakter.

ALFA står för arbetslivsförberedande kurs. Idén är att folkbildningen erbjuder kurser som utgör en brygga från arbetslöshet eller studier till arbetslivet, en väg mot sysselsättning som inte går via akademisk eller yrkesinriktad utbildning.

Myllrets syfte med att lansera begreppet ALFA - Arbetslivsförberedande kurs är att väcka intresse hos politiker och myndigheter för denna vita fläck på kompetensförsörjningskartan. Vi vill visa på lyckade exempel på ALFA inom folkbildningen och arbeta för att folkbildningen får ett långsiktigt uppdrag att arbeta med denna typ av utbildning.

Den stora sprängkraften hos ALFA uppstår när den kombineras med FIKA - folkbildningsinspirerad kompetenssutveckling i arbetslivet - vilket innebär att deltagare i och utanför arbetslivet knyter kontakter med varandra.

Kursexempel

Myllret arbetar med två nya koncept för arbetslivsförberedande kurser:

  • K7 - där du arbetar med breda och djupa färdigheter och djupgående personlig utveckling
  • Kollegium - där du själv bygger ihop en utbildning från en katalog med månadslånga kurser, där du utvecklar färdigheter som är till nytta och glädje i arbetslivet i många olika branscher, organisationer och roller.

Vi samlar även exempel på hur folkbildningen redan arbetar med arbetslivsförberedande utbildning:

Kopplingar till andra initiativ