Folkinkubatorn

Folkinkubatorn är en ny modell för hur folkbildningen kan stötta deltagare som vill starta och driva ett eget företag.

Folkinkubatorn är en ny modell för hur folkbildningen kan stötta deltagare som vill starta och driva ett eget företag. 

Målet för det treåriga Arvsfondenprojektet är att utveckla och etablera ett koncept för folkhögskolor och studieförbund som vill bygga upp sin egen lokala företagsinkubator anpassad till just deras deltagarbas och målgrupp..  

Projektet samlar och vidaretuvecklar de deltagarkulturella och communitybaserade metoder för att främja entreprenörskap som redan finns inom folkbildningen. Till skillnad från traditionella företagsinkubatorer och -acceleratorer riktar sig en folkinkubator till alla dem som drömmer om att försörja sig på sin passion i en småskalig verksamhet snarare än att skapa nästa Spotify eller Klarna. 

Folkinkubatorn som koncept ägs och utvecklas gemensamt av de lokala folkbildningsaktörerna och deras deltagare. Tillsammans skapar vi ett gemensamt varumärke, ramverk och nätverk samt en gemensam verktygslåda och finansieringsmodell som möjliggör en mångfald av folkinkubatorer runtom i landet med olika inriktningar och målgrupper.

 

Person som pratar med coach
Folkinkubatorn. Folkbildningens inkubator för små passionsdrivna företag.