Expertrådet

Expertrådet är Myllrets samlade pool av samarbetspartner som på olika sätt bidrar till programmen med kunskap, kontakter och resurser.

Person som pratar med coach
Expertrådet