Avståndslabbet

Avståndslabbet är Myllrets digitaliseringsbyrå som ger programmen nya digitala verktyg och metoder för att mötas på distans. 

Avståndslabbet tar fram och folkbildningsanpassar metoder och verktyg för att mötas, utbilda och samarbeta i digitala miljöer. Myllret kommer att vara helt beroende av många kreativt krävande videokonferenssamtal. Vi vill utveckla vår förmåga att maximera teknikens möjligheter och bidra till folkbildningens digitalisering, och samtidigt skapa nya möjligheter för våra samarbetspartner i kultur- och föreningslivet att dra nytta av den nya tekniken.

Person som pratar med coach
Avståndslabbet