ALFA Arbetslivsförberedande kurser

Genom att sätta ihop en arbetslivsförberedande utbildning från en katalog av kortare kurser får du en genväg till att skaffa breda kompetenser som kan motsvara den arbetslivserfarenhet som ofta krävs för att komma in i arbetslivet.

ALFA, Arbetslivsförberedande kurs är en satsning på att erbjuda en meny av kortare kurser i generella arbetslivsfärdigheter (exempelvis inom digitala verktyg, samarbete, kommunikation eller omställning) som deltagaren själv kan plocka ihop till en utbildning som förbereder hen för ett arbetsliv, på samma sätt som allmän kurs förbereder för vidare studier.

Person som pratar med coach
Alfa. Arbetslivsförberedande kurser.